Samhällsbyggnadsnämnden 16 april

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-04-16
Anslaget sattes upp: 2024-04-22
Sista dag för överklagande: 2024-05-13
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén