Valnämnd

Valnämnden är lokal valmyndighet. Det är valnämnden som är ansvarar för att val genomförs på ett rättssäkert och korrekt sätt i kommunen.

Rent praktiskt innebär det att valnämnden förordnar röstmottagare, utbildar dessa, planerar vallokaler, beställer röstmaterial och annat praktiskt som behöver beslutas inför val. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen.

Under valår sammanträder valnämnden cirka en gång i månaden, övriga år oftast bara en gång. Valnämnden har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Protokoll:

2019-05-07
Valnämndens protokoll, 7 maj, 2019

2019-03-19
Valnämndens protokoll, 19 mars, 2019

2019-01-28
Valnämndens protokoll, 28 januari, 2019

2018-10-17
Valnämndens protokoll, 17 oktober, 2018

2018-08-21
Valnämndens protokoll, 21 augusti, 2018

2018-05-22
Valnämndens protokoll, 22 maj, 2018

2018-03-27
Valnämndens protokoll, 27 mars, 2018

2018-02-13
Valnämndens protokoll, 13 februari, 2018