Valnämnd

Valnämnden är lokal valmyndighet. Det är valnämnden som är ansvarar för att val genomförs på ett rättssäkert och korrekt sätt i kommunen.

Rent praktiskt innebär det att valnämnden förordnar röstmottagare, utbildar dessa, planerar vallokaler, beställer röstmaterial och annat praktiskt som behöver beslutas inför val. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen.

Under valår sammanträder valnämnden cirka en gång i månaden, övriga år oftast bara en gång. Valnämnden har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Valnämnden sammanträden 2024

25 januari: Protokoll
20 mars: Protokoll
17 april: Protokoll
12 juni: Kallelse
17 oktober:

Valnämnd
Sammanträden & protokoll

Valnämnden sammanträden 2022 och 2023

2022

3 februari; Protokoll
9 mars; Protokoll
13 april; Protokoll
18 maj; Protokoll
22 juni; Protokoll
17 augusti; Protokoll
14 september; Protokoll

2023

7 december: Protokoll

Valnämnd
Sammanträden & protokoll

Valnämnden äldre sammanträden

7 maj, 2019; Protokoll
19 mars, 2019; Protokoll
28 januari, 2019; Protokoll
17 oktober, 2018; Protokoll
21 augusti, 2018; Protokoll
22 maj, 2018; Protokoll
27 mars, 2018; Protokoll
13 februari, 2018; Protokoll

Valnämnd
Sammanträden & protokoll
Sök äldre protokoll i webbdiariet