Socialnämndens ledamöter

Jane Råsten (S)
Ordförande Socialnämnden

Barbro Henricson (M)
Förste vice ordförande

Margit Berggren Silvheden (C)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Lars Ekström (K)
Monya Axelsson (S)
Annica Johansson (M)
Kenneth Rydenlund (K)

Ersättare
Victoria Gustafsson (S)
Liselott Lejon (M)
Elena Ekman (K)
Tommy Kennberg (MP)
Gun Möller (V)
Kristina Carlsson (M)
Lars Murling (K)