Kommunstyrelsen 15 maj

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-05-15
Anslaget sattes upp: 2023-07-05
Sista dag för överklagande: 2023-07-26
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Katarina Andersson