Frivilliga resursgrupper

Till kommunens hjälp att bistå invånarna och verksamheterna vid en större händelse utbildas Frivilliga Resursgrupper (FRG). FRG:s uppgift är att finnas tillhands om kommunens ordinarie resurser inte räcker till eller behöver förstärkas.

FRG rekryteras, utbildas och övas av Civilförsvarsförbundet och inkallas vid behov. Kommunen har tecknat en överenskommelse med Civilförsvarsförbundet i Västra Östergötland och respektive FRG-medlem tecknar efter fullgjord utbildning avtal med Civilförsvarsförbundet.

Arbetet kan handla om att hjälpa till med information, stabsarbete, bemanning av värmestugor, krishante­ring och transporter.