Socialnämnden 14 september

§§ 115-117 är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-09-14
Anslaget sattes upp: 2022-09-14
Sista dag för överklagande: 2022-10-05
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltning
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström