Varumärken

Visuell identitet

Vadstena kommun kommunikationspolicy anger att Vadstena kommunkoncerns information och kommunikation ska alltid vara enkel att känna igen och förstå, oavsett vilken verksamhet som är avsändare eller vilken kanal det rör sig om. Grundprincipen är att en gemensam profil för organisationen Vadstena kommun ska gälla i alla situationer där en kommunal verksamhet ska kommuniceras.
De kommunala bolagen ska ha en egen grafisk profil men ska i all extern kommunikation tydligt kommunicera och uttrycka att de är en del av Vadstena kommun. Vadstena kommuns logotyp består av stadsvapnet; en S:a Birgittagestalt med gloria i ett fält av gult, sittande i en röd stol, skrivande i en bok, och texten Vadstena kommun i en helhet.
Platsen Vadstena kommun har en egen varumärkesplattform med riktlinjer som ska användas vid kommunens beskrivning av platsen Vadstena, en kreativ historia.

För frågor om eller användning av logotyperna kontakta kommunens kommunikationsavdelning.

Logotyper

Vadstena kommun

Vadstena Stadshus

Vadstena Fastigheter AB

Platsvarumärket:

Vadstena, en kreativ historia