Socialnämndens utskott 3 juli

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-07-03
Anslaget sattes upp: 2023-07-03
Sista dag för överklagande: 2023-07-24
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström