Kultur- och utbildningsnämnden 17 oktober

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-10-17
Anslaget sattes upp: 2022-10-20
Sista dag för överklagande: 2022-11-10
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson