Socialnämnden 23 maj

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-05-23
Anslaget sattes upp: 2023-05-226
Sista dag för överklagande: 2023-06-16
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström