Kommunfullmäktige 29 november

Klockan 16.00 i Medborgarsalen, Rödtornet.

Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen att närvara.
För information om vilka ärenden som ska behandlas se kommunfullmäktiges webbsida.