En person slänger en papperspåse i en container märkt "pappersförpackningar" på en återvinningscentral.

Miljö & hälsoskydd

Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag är att värna kommuninvånarnas hälsa och miljön i Vadstena kommun, både idag och för kommande generationer.

Miljöavdelningens handläggare arbetar med den operativa tillsynen enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Det innefattar tillsyn och prövning av bland annat industrier, lantbruk, avlopp, avfall, förorenade områden, skolor, hygienlokaler och livsmedelskontroll.

Miljöavdelningens roll är att tolka lagstiftningarna så att miljö- och hälsonyttan samt livsmedelssäkerheten vägs mot ekonomisk rimlighet och teknisk möjlighet. Vi företräder en myndighet, vilket innebär en skyldighet att ingripa mot överträdelser. Vi ska även hjälpa privatpersoner och företag med råd och information.