Bakgrund

Bakgrund

Vadstena kommuns gällande översiktsplan antogs juni 2013. Sedan dess har Vadstena vuxit och utvecklats, samtidigt som världsläget har förändrats. Nya möjligheter och nya utmaningar har uppstått som behöver beaktas på en strategisk nivå.

Kommunstyrelsen har 2022-11-02 § 136 gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan.