Samhällsbyggnadsnämnden 30 januari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-01-30
Anslaget sattes upp: 2024-02-02
Sista dag för överklagande: 2024-02-23
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning
Anslaget av: Frida Rosén