Kommunfullmäktige 19 juni

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-06-19
Anslaget sattes upp: 2024-07-02
Sista dag för överklagande: 2024-07-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner