Elevresor för gymnasieelever

När du börjar på gymnasiet så innebär det i regel att du dagligen behöver resa med buss eller tåg till och från en av våra grannkommuner. Gymnasieelever som är folkbokförda i Vadstena kommun uppfyller avståndskravet på 6 kilometer till skolan och erbjuds därmed ett busskort.

Busskort – läsårsbiljett för resor med Östgötatrafiken

Busskortet är en läsårsbiljett för resor med allmän kollektivtrafik. Läsårsbiljetten är giltig för resor i hela länet från läsårsstart i augusti fram till skolavslutningen i juni året därpå – alla vardagar, även lovdagar, från klockan 05:00 till 19:00.

Du åker gratis de första skoldagarna i augusti
Eftersom det kan ta lite tid innan alla busskort levererats får samtliga skolelever åka gratis till och från skolan de fem första skoldagarna vid terminsstarten i augusti.

Busskortet ska sparas från år till år
Du behåller ditt kort under hela gymnasietiden ( längst t o m vårterminen det år du fyller 20) och det laddas på med en ny läsårsbiljett för varje läsår.

Går du redan på en gymnasieskola och ska börja åk 2 eller 3 höstterminen 2023 behöver du inte göra något utan fortsätter använda det kort du fått av din skola tidigare. Inför läsårstart laddas den nya biljetten på.

Du som ska börja i åk 1 kommer att få ditt busskort hemskickat till din folkbokföringsadress.

Du kan få åka med på grundskolan skolskjutsar

Rätten till skolskjuts gäller endast eleverna i grundskolan, men du får som gymnasieelev åka med på Vadstena kommuns skolskjutsar om tiden passar och om det finns plats. Tänk på att linjesträckningen är anpassad efter grundskolans elever och det är inte givet att du kommer ända hem. Tänk även på att det ibland är studiedagar för grundskolan.

Gå till sidan med läsårstiderna!
Gå till sidan med turlistorna för skolskjutsarna!

Elevresor från landsbygden

Om du inte har möjlighet att ordna egna resor in till tätorten på morgonen för att komma med bussarna mot Motala eller Skänninge station kan du ansöka om elevresa från landsbygden. Elevresor från landsbygden är en extra tjänst som Vadstena kommun genom politiskt beslut erbjuder utöver det lagkrav som finns.

Du kontaktar Camilla Mellberg 010-234 70 36, camilla.mellberg@vadstena.se för att anmäla ditt behov. Kommunen lämnar sedan uppgifterna till Östgötatrafikens beställningscentral, som lägger in dina uppgifter i sitt systemet och sedan kontaktar dig för tider och påstigningsplatser. Taxin ska ansluta till bussarna inne i Vadstena och beställningscentralen meddelar vilken tid du kommer att hämtas. Taxiresan är helt kostnadsfri.
Tänk på att det tar minst tio handläggningsdagar för Östgötatrafiken att samordna resorna.

Observera att du måste göra en förnyad ansökan inför varje nytt läsår!

Närtrafik

Efter klockan 17:00 har du möjlighet att beställa Närtrafik av Östgötatrafiken. Du betalar avgift (egenavgiften) enligt Östgötatrafikens taxa och du kan betala resan med betalkort. Det är region Östergötland som ansvarar för närtrafiken som är en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Ersättning för egenavgift

Om du åker närtrafik på eftermiddagen för att komma hem från skolan kan du ansöka om ersättning för egenavgiften. Ersättningen är 1/2500 del av prisbasbeloppet. Det motsvarar ungefär 20 kr. Lämna in dina kvitton efter varje termin så görs en utbetalning.

Ta del av lagen om kommunens skyldighet att svara för vissa elevresor här