Kommunstyrelsen 21 december

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-12-21
Anslaget sattes upp: 2023-12-28
Sista dag för överklagande: 2024-01-18
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner