Valnämnden 25 januari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-01-25
Anslaget sattes upp: 2024-02-01
Sista dag för överklagande: 2024-02-22
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner