Kommunens internwebb

Kommunens internwebb är till för dig som jobbar inom Vadstena kommun. Här finns allmän information som rör kommunens organisation och samlad information från personalavdelningen som rör din anställning och information som ska vara ett stöd i ditt arbete. Information om service, stöd, lathundar och miniutbildningar med mera.

Klicka här för att komma till internwebben.
(Obs! Du behöver först vara inloggad på kommunens nätverk för att få åtkomst till sidorna på internwebben.)

På internwebben finns också ingångar (genvägar) till våra andra interna system för rapportering av arbetstid, kontaktuppgifter till kollegor, samt beställning av digital utrustning och trycksaker.