Socialnämnden 15 juni

§ 85-87 är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-06-15
Anslaget sattes upp: 2022-06-15
Sista dag för överklagande: 2022-07-06
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltning
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström