Socialnämnden 19 september

§ 98-100 är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-09-19
Anslaget sattes upp: 2023-09-19
Sista dag för överklagande: 2023-10-10
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström