Rapportering av driftstörning

Rapportering om driftsstörningar för anmälningspliktiga verksamheter i Vadstena kommun ska ske till miljöavdelningen omgående.

Vid allvarliga driftsstörningar ska alltid räddningstjänsten larmas via larmnummer 112, detta gäller dygnet runt.

Utanför normal kontorstid kontaktas miljöavdelningen av räddningstjänsten.

Övrig tid gäller även nedanstående:

Vardagar under normal kontorstid ska alltid kontakt tas med miljöavdelningen.

Om driftsstörning sker utanför normal kontorstid eller miljöavdelningens personal inte går att nå ska rapportering ske via e-post till miljöavdelningen och telefonkontakt ska då tas nästkommande dag.

Vid driftstörningar som leder till utsläpp till dag- och spillvatten ska förutom ovanstående även huvudmannen, vatten och avfallsenheten i Motala kontaktas.

För tillståndspliktiga verksamheter är det Länsstyrelsens rapporteringsregler som gäller.