Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 november

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-11-20
Anslaget sattes upp: 2023-12-04
Sista dag för överklagande: 2023-12-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner