Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 september

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-09-25
Anslaget sattes upp: 2023-11-06
Sista dag för överklagande: 2023-11-27
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner