Kommunstyrelsen 7 september

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-09-07
Anslaget sattes upp: 2022-09-13
Sista dag för överklagande: 2022-10-04
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson