Överförmyndarnämnden 18 oktober

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-10-18
Anslaget sattes upp: 2022-10-20
Sista dag för överklagande: 2022-11-10
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson