Nämndernas reglementen

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ansvarsområden styrs dels av kommunallagen och dels av regler som är antagna av kommunfullmäktige. Nämndens reglemente beskriver vilken verksamhet nämnden ska driva.

Dokument nämndernas reglementen (pdf)

huvudreglemente (pdf, 182,25 KB)

Huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder

kommunfullmaktiges-arbetsordning (pdf, 219,27 KB)

Arbetsordning för kommunfullmäktige

antagen-uppforandekod-kf-2016-03-23 (pdf, 151,79 KB)

Uppförandekod för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder

ks_2018_4-reviderat-reglemente-for-kommunstyrelsen-2018 (pdf, 292,63 KB)

Kommunstyrelsens reglemente

reglemente-for-kultur-och-utbildningsnamnden-antaget-av-kommunfullmaktige (pdf, 332,01 KB)

Kultur- och utbildningsnämndens reglemente

reviderat-reglemente-for-samhallsbyggnadsnamnden-2018 (pdf, 274,77 KB)

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente

socialnamndens-reglemente (pdf, 139,67 KB)

Socialnämndens reglemente

valnamndens-reglemente (pdf, 144,05 KB)

Valnämndens reglemente