Gågator och gångfartsområden

      

image.png

På gågator och i gångfartsområden gäller särskilda regler för fordonsförare. Dessa platser är helt eller delvis är avsedda för fotgängare och fordonsförare måste visa särskild hänsyn gentemot gående.

Skillnaden mellan en gågata och ett gångfartsområde är att en gågata är en plats helt avsedd för gående medan ett gångfartsområde är en gemensam yta för fordonsförare och gångtrafikanter.

På gågator är det normalt förbjudet att köra med motordrivna fordon. Det är dock tillåtet om det behövs för:

  • Varuleveranser till och från en butik.
  • Transport av gods eller boende till eller från en adress vid gågatan.
  • Transport av gäster till eller från hotell eller liknande vid gågatan.
  • Transport av en rörelsehindrad person till eller från en adress på gågatan.
  • Att korsa gågatan.

Det är alltså inte tillåtet att använda gågatan som en genomfart eller en genväg om det finns andra vägar att välja på.

När du kör på en gågata eller i ett gångfartsområde gäller dessa regler:

  • Hastigheten ska vara låg motsvarande gångfart.
  • Det är endast tillåtet att parkera på anordnad parkeringsplats.
  • Väjningsplikt mot gående.

När du ska köra ut från ett gångfartsområde gäller utfartsregeln och du har alltså väjningsplikt när du ska köra ut på den anslutande vägen.