Samhällsbyggnadsnämnden 17 oktober

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-10-17
Anslaget sattes upp: 2023-10-24
Sista dag för överklagande: 2023-11-14
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén