Modersmål

Modersmålsundervisning

Elever med annat modersmål än svenska kan ha rätt att få undervisning i ämnet modersmål. Elever som läser modersmål utvecklar sina språkkunskaper tillsammans med andra elever med samma språk. Att kunna tala, skriva och läsa på sitt modersmål gör att eleven lättare kan lära sig andra språk.

För att få undervisning i modersmål krävs att:

  • Minst en av vårdnadshavarna har språket som modersmål.
  • Ni använder språket i ert dagliga umgänge hemma.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket, det vill säga kan prata och förstå språket.
  • Minst fem elever önskar undervisning i språket.
  • Det finns en lämplig lärare för undervisningen.

Även barn som är adopterade kan ansöka om modersmål och då finns inget krav på att det är ett umgängesspråk hemma men barnet måste ha grundläggande kunskaper i språket.

Du ansöker om modersmålsundervisning genom att fylla i en blankett som finns här. 
Du gör en ny anmälan inför varje läsår. Anmälan ska ha kommit in till förvaltningen senast 10 augusti inför höstterminen 2023. Ansökningar som kommit in efter 10 augusti ses över under terminens gång, undervisning erbjuds enbart i mån av plats i befintlig undervisningsgrupp.

Modersmålsundervisningen är frivillig men när du har anmält ditt barn till undervisningen gäller obligatorisk närvaro. Undervisningen sker på någon av Vadstenas skolor eller digitalt i samverkan med Motala kommun.

Minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk; finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch och för dessa språk gäller särskilda regler. Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har rätt till modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket.