Socialnämndens utskott 1 juli

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-07-01
Anslaget sattes upp: 2024-07-01
Sista dag för överklagande: 2024-07-22
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström