Markanvisningar

De som är intresserade av att bygga bostäder i Vadstena kommun ges möjlighet att komma med förslag på bebyggelse via markanvisning. Principen är viktig för att behandla aktörer rättvist och för att stimulera att fler aktörer blir verksamma i Vadstena. Markanvisning kan ges på olika sätt beroende på situation. Vadstena tillämpar såväl direktanvisning som anbudsförfarande och markanvisningstävling.

Aktuella markanvisningar
Markanvisning Karlsfrid

Byggherremöte

Är du som byggherre eller fastighetsägare intresserad av att bygga i Vadstena kommun? Eller har du idéer som kan bidra till att fler bostäder byggs i Vadstena? Eller vill du helt enkelt ha information och svar på frågor om möjligheten att bygga i Vadstena? Då ska du ta kontakt med oss! Det som du presenterar för oss vid mötet är självklart konfidentiellt.

Kontakt

Stadsarkitekt Petter Frid
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Vadstena kommun, 592 80 Vadstena
Telefon: 010-234 70 81
Skicka e-post till Petter Frid

Mark- och exploateringsingenjör Per Hallin
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Vadstena kommun, 592 80 Vadstena
Telefon: 010-234 70 84
Skicka e-post till Per Hallin

Byggherrelista

Samhällsbyggnadsförvaltningen för en lista över byggherrar som visat intresse av att bygga bostäder i Vadstena. Listan används som underlag vid informationsutskick, inbjudningar till markanvisningar m.m. Vid normalt markanvisningsförfarande annonseras erbjudandet på kommunens hemsida och inbjudan skickas till byggherrar på intresselistan.

Vill du anmäla dig till vår byggherrelista? Meddela oss på samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se