Sammanträden och protokoll 2024

På denna sida hittar du 2024 års sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder i Vadstena kommun.

Här finns även länkar till:
Sammanträden och protokoll 2023
Sammanträden och protokoll 2022, 
Sammanträden och protokoll 2021 
Sammanträden och protokoll 2020
Sammanträden och protokoll 2019.

De förslag till beslut som publiceras inför politiska sammanträden är förvaltningens förslag till politiken, om inte annat framgår av handlingen. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är arbetsmaterial till dess att nämndens protokoll är justerat. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är därmed beslutsunderlag och ska inte förväxlas med fattade beslut. Politiska beslut framgår av protokollet.

Kommunfullmäktige sammanträden 2024

31 januari: Protokoll
20 mars: Protokoll
23 april: Protokoll
29 maj: Protokoll
19 juni extra: Kallelse och handlingar
25 september:
30 oktober:
27 november:

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll

Kommunstyrelsen sammanträden 2024

15 januari: Protokoll
12 februari: Protokoll
11 mars: Protokoll
8 april: Protokoll
13 maj: Protokoll
10 juni: Kallelse och handlingar
17 juni extra: Protokoll
9 september:
14 oktober:
11 november:
16 december:

Kommunstyrelse
Sammanträden & protokoll

Socialnämnden sammanträden 2024

30 januari: Protokoll
19 mars: Protokoll
16 april: Protokoll
21 maj: Protokoll
18 juni: Kallelse och handlingar
17 september:
22 oktober:
19 november:
17 december:

Socialnämnd
Sammanträden & protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträden 2024

30 januari: Protokoll
19 mars: Protokoll
16 april: Protokoll
21 maj: Protokoll
11 juni: Protokoll
17 september:
22 oktober:
19 november:
17 december:

Samhällsbyggnadsnämnd
Sammanträden & protokoll

Kultur & utbildningsnämnden sammanträden 2024

5 februari: Protokoll
18 mars: Protokoll
15 april: Protokoll
20 maj: Protokoll
17 juni: Protokoll
16 september:
21 oktober:
18 november:
17 december:

Kultur- och utbildningsnämnd
Sammanträden & protokoll

Vatten- och avfallsnämnden sammanträden 2024

23 januari: Protokoll
13 februari:
13 mars:
16 april:
21 maj:
11 juni:
18 september:
15 oktober:
12 november:
10 december:

Vatten- och avfallsnämnd
Sammanträden & protokoll

Valnämnden sammanträden 2024

25 januari: Protokoll
20 mars: Protokoll
17 april: Protokoll
12 juni: Protokoll
17 oktober:

Valnämnd
Sammanträden & protokoll