Sammanträden och protokoll 2024

På denna sida hittar du 2024 års sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder i Vadstena kommun.

Här finns även länkar till:
Sammanträden och protokoll 2023
Sammanträden och protokoll 2022, 
Sammanträden och protokoll 2021 
Sammanträden och protokoll 2020
Sammanträden och protokoll 2019.

De förslag till beslut som publiceras inför politiska sammanträden är förvaltningens förslag till politiken, om inte annat framgår av handlingen. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är arbetsmaterial till dess att nämndens protokoll är justerat. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är därmed beslutsunderlag och ska inte förväxlas med fattade beslut. Politiska beslut framgår av protokollet.

Kommunfullmäktige sammanträden 2024

31 januari: Protokoll
28 februari:
23 april:
29 maj:
25 september:
30 oktober:
27 november:

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll

Kommunstyrelsen sammanträden 2024

15 januari: Protokoll
12 februari: Protokoll
11 mars:
8 april:
13 maj:
10 juni:
9 september:
14 oktober:
11 november:
16 december:

Kommunstyrelse
Sammanträden & protokoll

Socialnämnden sammanträden 2024

30 januari: Protokoll
19 mars:
16 april:
21 maj:
18 juni:
17 september:
22 oktober:
19 november:
17 december:

Socialnämnd
Sammanträden & protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträden 2024

30 januari: Protokoll
19 mars:
16 april:
21 maj:
18 juni:
17 september:
22 oktober:
19 november:
17 december:

Samhällsbyggnadsnämnd
Sammanträden & protokoll

Kultur & utbildningsnämnden sammanträden 2024

5 februari: Protokoll
18 mars:
15 april:
20 maj:
17 juni:
16 september:
21 oktober:
18 november:
17 december:

Kultur- och utbildningsnämnd
Sammanträden & protokoll

Vatten- och avfallsnämnden sammanträden 2024

23 januari: Protokoll
13 februari:
13 mars:
16 april:
21 maj:
11 juni:
18 september:
15 oktober:
12 november:
10 december:

Vatten- och avfallsnämnd
Sammanträden & protokoll

Valnämnden sammanträden 2024

25 januari: Protokoll
20 mars:
17 april:
12 juni:
17 oktober:

Valnämnd
Sammanträden & protokoll