Sammanträden och protokoll

På denna sida hittar du 2022 års sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder i Vadstena kommun. Här finns även länkar till sammanträden och protokoll 2021, samt arkivsidorna för sammanträden och protokoll 2020 och sammanträden och protokoll 2019.

De förslag till beslut som publiceras inför politiska sammanträden är förvaltningens förslag till politiken, om inte annat framgår av handlingen. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är arbetsmaterial till dess att nämndens protokoll är justerat. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är därmed beslutsunderlag och ska inte förväxlas med fattade beslut. Politiska beslut framgår av protokollet.

Kommunfullmäktige sammanträden 2022

2 mars
27 april
22 juni
28 september
26 oktober
23 november
14 december

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll

Kommunstyrelse sammanträden 2022

2 februari
6 april
11 maj
8 juni
7 september
5 oktober
2 november
30 november

Kommunstyrelse
Sammanträden & protokoll

Socialnämnden sammanträden 2022

2 februari
16 mars
20 april
18 maj
15 juni
14 september
19 oktober
16 november
14 december

Socialnämnd
Sammanträden & protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträden 2022

1 februari
15 mars
19 april
17 maj
14 juni
13 september
18 oktober
15 november
13 december

Samhällsbyggnadsnämnd
Sammanträden & protokoll

Kultur- och utbildningsnämnd sammanträden 2022

31 januari
14 mars
19 april
16 maj
13 juni
12 september
17 oktober
14 november
12 december

Kultur- och utbildningsnämnd
Sammanträden & protokoll

Valnämnden sammanträden 2022

Datum publiceras inom kort.

Valnämnd
Sammanträden & protokoll