Sammanträden och protokoll

Här nedan hittar du årets sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder i Vadstena kommun. Här finns nu även länkar till arkivsidorna för sammanträden och protokoll 2020 och sammanträden och protokoll 2019.

De förslag till beslut som publiceras inför politiska sammanträden är förvaltningens förslag till politiken, om inte annat framgår av handlingen. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är arbetsmaterial till dess att nämndens protokoll är justerat. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är därmed beslutsunderlag och ska inte förväxlas med fattade beslut. Politiska beslut framgår av protokollet.

Kommunfullmäktige sammanträden 2021

17 februari; Protokoll
28 april; Protokoll
23 juni; Protokoll

29 september – Sammanträdet är inställt
27 oktober
24 november
15 december

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll

Kommunstyrelsen sammanträden 2021

3 februari; Protokoll
7 april; Protokoll
5 maj;  Protokoll
2 juni; Protokoll
8 september; Protokoll
6 oktober
3 november
1 december

Kommunstyrelse
Sammanträden & protokoll

Socialnämnden sammanträden 2021

27 januari; Protokoll
17 mars; Protokoll
19 april; Protokoll
19 maj; Protokoll
16 juni; Protokoll
15 september Kallelse & handlingar
20 oktober
17 november
15 december

Socialnämnd
Sammanträden & protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträden 2021

26 januari; Protokoll
16 mars; Protokoll
20 april; Protokoll
18 maj; Protokoll
15 juni; Protokoll
14 september; Protokoll
19 oktober
16 november
14 december

Samhällsbyggnadsnämnd
Sammanträden & protokoll

Kultur- & utbildningsnämnd sammanträden 2021

25 januari; Protokoll
15 mars; Protokoll
19 april – Sammanträdet är inställt
17 maj; Protokoll
14 juni; Protokoll
13 september; Protokoll
18 oktober
15 november
13 december

Kultur- och utbildningsnämnd
Sammanträden & protokoll