Förslag, synpunkter & felanmälan

Hur tycker du att Vadstena ska utvecklas? Har du förslag eller synpunkter, eller vill du göra en felanmälan på något i närmiljön?

Kommunens verksamheter finns till för dig som medborgare  så lämna dina förslag, synpunkter och idéer på hur din vardag kan förbättras. Tillsammans skapar vi ett bättre Vadstena!