Obligatoriska informationssamtal

Den 1 januari 2022 trädde lagen om informationssamtal i kraft. Den syftar till att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen, skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa. 

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge på egen hand kan det ibland finnas behov av att genom en stämningsansökan väcka talan i domstol (Tingsrätten). Som huvudregel måste föräldrar ha deltagit i informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. För att Tingsrätten ska ta emot din stämningsansökan måste du genom ett intyg kunna styrka att du deltagit i informationssamtal.

Utgångspunkten är att ni föräldrar ska delta i informationssamtalet tillsammans, men enskilda samtal hålls om det finns särskilda skäl och någon av er begär det. Särskilda skäl kan till exempel vara att det har förekommit fysiskt eller psykiskt våld eller att en förälder bor långt bort.

Under ett informationssamtal ges bland annat information om den rättsliga processen, hur en föräldrakonflikt och rättsprocess påverkar barnet, samt möjligheten att kunna komma överens utan en tingsrättsprocess genom samarbetssamtal. Samtalet kan vara en ingång till andra insatser som till exempel föräldraskapsstöd, familjerådgivning eller samarbetssamtal.

Informationssamtal är en möjlighet för er som föräldrar att gemensamt hitta former och komma överens i frågor rörande ert barn. Samtalet är kostnadsfritt och efter genomfört informationssamtal får ni intyg på deltagande. Intyget är giltigt i ett år.

Har du frågor eller vill boka en tid, välkommen att kontakta Råd & Stöd – Familjemottagningen, se kontaktuppgifter till höger.