Stöd i hemmet

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att leva ett bra liv. Vadstena kommun erbjuder olika former av stöd som ska göra det lättare att bo kvar hemma, i ordinärt boende, så länge som möjligt.

Du kan till exempel få hjälp med personlig omvårdnad, sjukvård, städning och tvättning från kommunens hemtjänst. Om du behöver hjälp på kvällar och nätter så kan du få det.

Du kan även ansöka om att få trygghetslarm för att kunna kalla på hjälp i akuta situationer. Om du har behov av att få lagad mat en gång om dagen kan du ansöka om matdistribution.

Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt.

Ansökan om stöd i hemmet gör du hos biståndskontoret.Taxor och avgifter

Här kan du läsa mer om avgifter inom socialförvaltningen.