Råd och stöd familjemottagningen

Livet är inte alltid lätt, många av oss behöver någon gång söka hjälp av något slag.

Råd och Stöd Familjemottagningen är Vadstena kommuns öppenvård som arbetar för att barn och ungdomar ska få så goda uppväxtvillkor som möjligt.

Familjemottagningen erbjuder råd och stödinsatser till barn, ungdomar deras föräldrar och nätverk. Ambitionen är att ge stödinsatser som är anpassade för varje persons unika situation.

Till Familjemottagningen kan du vända dig med frågor om till exempel:
• Föräldraskap, till exempel livssituation och gränssättning
• Bråk i familjen och svårigheter i relationerna
• Samarbetssamtal (samarbete runt barnen efter separation)
• Samtalsstöd till barn och unga
• Alkohol och droger
• Skilda världar (barngrupp för barn med skilda föräldrar)

Inget problem är för litet eller för stort! Ett första steg kan vara att kontakta vår rådgivningstelefon. Vi har tystnadsplikt!

Rådgivningstelefon

Råd & Stöds Familjemottagning ger information och rådgivning till föräldrar, ungdomar och till de som möter barn och ungdomar i sitt arbete eller på sin fritid.

Du kan alltid vända dig till oss om du är osäker på vilken hjälp du eller någon annan i din närhet behöver. Råd & Stöd kan ge dig information om vilket socialt stöd som finns att få i Vadstena kommun. Genom Råd & Stöd kan du även få rådgivande samtal och telefonrådgivning.

Vår rådgivningstelefon har nummer 010-234 72 64, den är öppen måndagar kl. 08.00-09.00, tisdagar 12.00–13.00 och torsdagar 08.00-09.00.

Du får vara anonym om du vill.

Kurs för dig som är tonårsförälder

“Älskade förbannade tonåring” är kostnadsfria föräldraträffar för dig med barn i åldrarna 13–17 år. De riktar sig inte bara till dig som upplever att du har problem i din relation utan är till för alla.

Under fyra träffar och en återträff går vi igenom en rad vardagssituationer som de flesta tonårsföräldrar kan känna igen: Tonåringen talar inte längre med dig, hjälper inte till hemma, bråkar med syskon eller vill mest vara med sina vänner.

Om träffarna

De fyra träffarna pågår i 2,5 timme. Varje träff kretsar kring ett speciellt tema. Under träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och av modern forskning. Vi får med oss kunskap, insikter och idéer att träna på mellan träffarna. Därefter har vi en återträff som gruppen själv bestämmer datum för.

Teman för träffarna:

  • Grupptryck
  • Jag-budskap
  • Att hålla reda på sin tonåring
  • Att vara uppmärksam på sig själv

Plats: Rödtornet, 2 trappor upp, stora konferensrummet.

Datum: 25/4, 2/5, 9/5, 23/5, samt en återträff som gruppen bestämmer datum för.

Tid: 17.00-19.30

Anmälan senast 17/4 till:
familjemottagningen@vadstena.se, eller telefon 010-2347264