Integrationsmottagning

Vadstena ska vara en kommun med lika rättigheter för alla invånare oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Som nyanländ till Sverige och Vadstena vill vi att du ska få de kunskaper om det svenska språket och samhället som du behöver för att kunna delta i det svenska samhället.

Som ny i Sverige så är det flera myndigheter som ska hjälpa dig att komma in i det svenska samhället.

Kommunens ansvar för dem som kommer till vår kommun som flykting är att hjälpa till med boende och att hjälpa till med praktisk hjälp i samband med det nya livet i Sverige och Vadstena. Kommunen ska även se till att du som vuxen får tillgång till svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbildning. Kommunen ska också hjälpa till med skola och barnomsorg för barnen.

Vadstena Kommun tar emot flyktingar varje år, detta sker enligt direktiv från migrationsverket. Kommunen genom VIA, har ansvar för dessa flyktingar under två år från att de togs emot i kommunen

Detta hjälper vi också till med:

  • Kontakt med myndigheter
  • Stöd, information och introduktion i det nya samhället.

Kommunen ska även se till att du får del av övrig kommunal service som du behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du har alltid möjlighet att få hjälp av en tolk när du träffar någon från kommunen.

Ukrainaboende

Den 1 juli 2022 började en ny lag att gälla som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet med anledning av kriget i Ukraina. Det är en separat fördelning som inte ska förväxlas med den andra som gäller för t ex kvotflyktingar. Vadstena kommun har ett kollektivt boende där flyktingar från Ukraina bor.