Integrationsmottagning

Vadstena ska vara en kommun med lika rättigheter för alla invånare oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Som nyanländ till Sverige och Vadstena vill vi att du ska få de kunskaper om det svenska språket och samhället som du behöver för att kunna delta i det svenska samhället.

Det är flera myndigheter som ska hjälpa dig att komma in i det svenska samhället.

Arbetsförmedlingen ansvarar för att hitta praktik, utbildning eller arbete åt dig som nyss kommit till Sverige. Genom Arbetsförmedlingen kan du också få hjälp med din försörjning. Till Arbetsförmedlingens webbplats.

Kommunen hjälper till med förskola, skola, bostad. Du kan också få en introduktion till hur det svenska samhället fungerar och hjälp med att lära dig svenska genom att delta i språkundervisning kallad svenska för invandrare. Mer information om svenska för invandrare.

Vadstena kommun tar emot asylsökande unga utan vårdnadshavare. Här har kommunen hela ansvaret så länge ungdomarna inte fyllt 18 år.

Som nyanländ i Sverige har du vissa rättigheter, men också skyldigheter. Dessa är bra att känna till. Lär dig mer om vilka rättigheter och skyldigheter du har som nyanländ i Sverige. 

Kontakt
Integrationssamordnare Snjezana Mrdjen 010-234 70 11 skicka e-post