Brandsäkerhet

Det finns mycket du själv kan göra för att förhindra en brand och, om olyckan är framme, begränsa följderna av den. Kontrollera regelbundet brandskyddet i din bostad!

De flesta bränder som inträffar i våra hem beror på slarv och okunskap. Hur lätt är det inte att gå till sängs och glömma släcka det brinnande ljuset i vardagsrummet. Oförsiktigt lägger vi tändstickor och tändare på bordet lätt åtkomliga för barn. Bråttom på morgonen – plattan på spisen glöms påslagen innan vi rusar till jobbet.

Rädda – Larma – Släck

Börjar det brinna hemma hos dig ska du alltid reagera snabbt och handla enligt följande: Rädda – Larma – Släck

Rädda – Hjälp människor i säkerhet.

Larma – Ring 112 och berätta bland annat vad som hänt, vem du är och var olyckan inträffat.

Släck – Om det inte är fara för dig själv kan du göra ett släckförsök. Annars, stäng inne branden och vänta på räddningstjänsten.