Arbete, daglig verksamhet och sysselsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd för att hitta ett arbete eller en sysselsättning som passar dig. Här kan du läsa mer om vilket stöd som du kan få.

Stöd i att nå ett arbete

Om du behöver extra stöd för att få ett arbete kan du få hjälp med det av individ- och familjeomsorgen. Individ- och familjeomsorgen samarbetar med kommunens arbetsmarknadsenhet och även med försäkringskassan och arbetsförmedlingen för att hitta den bästa lösningen för dig att nå ett arbete.

Daglig verksamhet

Om du har rätt till stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du också ha rätt till det som kallas för daglig verksamhet. För att få daglig verksamhet ska du vara vuxen, sakna arbete och inte studera. Daglig verksamhet innebär att du har något meningsfullt att göra om dagarna. Vi försöker att uppfylla dina behov och önskemål så långt det är möjligt.

Dagcenter Mårten och Eken daglig verksamhet

I våra verksamheter finns aktiviteter för dig med beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Du får en kontaktperson som ansvarar för att tillsammans med dig hitta meningsfulla aktiviteter för dig. Vilka aktiviteter som passar dig bestämmer du tillsammans med din kontaktperson. Du får också stöd i att utveckla dina färdigheter så att du kan leva ett liv så självständigt liv som möjligt. Dagcenter Mårten finns på Ingegerd Knutsdottersväg 1 och Eken finns på Ingegerd Knutsdottersväg 9.

Daglig sysselsättning


Du som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller som har andra svårigheter att delta i samhällslivet och vill leva som andra kan ansöka om sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL). Daglig sysselsättning innebär att du har något meningsfullt att göra om dagarna. Vi försöker att uppfylla dina behov och önskemål så långt det är möjligt. Syftet med sysselsättningen är att bryta isolering, tillgodose dina behov av social samvaro, meningsfull vardag och främja din delaktighet i samhället.

Wasaservice

Wasaservice är en daglig sysselsättning som finns på Wasagården. Målet med verksamheten är att deltagarna har en meningsfull och arbetsliknande sysselsättning. Alla på Wasaservice jobbar utifrån sina egna förutsättningar, behov och önskemål.

Ansökan

För att få delta på en daglig verksamhet eller daglig sysselsättning måste du ansöka om sysselsättning hos biståndskontoret på individ- och familjeomsorgen. Du är välkommen att göra ett studiebesök innan du bestämmer dig för att söka.