Socialnämnden 18 april

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-04-18
Anslaget sattes upp: 2023-04-21
Sista dag för överklagande: 2023-05-12
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström