Överförmyndarnämnden 20 oktober

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-10-20
Anslaget sattes upp: 2021-10-22
Sista dag för överklagande: 2021-11-15
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson