Vuxenutbildning

Behörig att delta i Vuxenutbildning är du från den 1 juli det år som du fyller 20 år. Du som är under 20 år och har en gymnasieexamen eller ett studiebevis kan också delta.

Vadstena bedriver ingen egen vuxenutbildning utan samverkar med Motala kommun.
Läs mer här!

Kommunal vuxenutbildning omfattar svenska för invandrare (SFI), grundläggande och gymnasial nivå.

Ansökan prövas utifrån förordningar och kommunens ekonomiska förutsättningar.

På vuxenutbildningen kan du få vägledning när det gäller olika utbildningsalternativ och möjligheter. Kontakta studie- och yrkesvägledaren mer mer information.

Om du vill studera i Motala

Önskar du söka kurser i Motala kommun använd Motala kommuns webbansökan.