Sjunnessonska handelsgården

1800
Handelsgårdens huvudbyggnad uppförs av borgmästaren Eric Gezelius med den typiska Vadstena-planen: en stor sal omgiven av två kammare på vardera sidan. Två brädklädda trapphus leder från gården mot övervåningen medan bottenvåningen nås via en stentrappa med brädsäten mot torget.

1865
Portvalvshuset och bostadshuset mot Sjögatan tillkommer och i samband med detta får huvudbyggnaden sin putsfasad.

1872-1975
På gården finns Carlings välrenommerade speceriaffär. Det nya trapphuset mot gården byggs efter ritning av Gustaf Sjunnesson.

1916
Bottenvåningen byggs om och två affärer inreds där bland annat glastak finns bevarade. Skyltfönster sätts in.

1975-1980
En genomgripande renovering av husen görs. Den tidigare speceributiken byggs om till utställnings- och försäljningslokal för konstglas, senare för annan verksamhet. Välkommen in och titta på den välbevarade handelsgården, men respektera att det är en privat gård.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)