Kommunstyrelsen 6 april

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-04-06
Anslaget sattes upp: 2022-04-12
Sista dag för överklagande: 2022-05-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltningen
Anslaget av: Christina Andersson