Nämnder

Kommunens verksamhet är mycket bred och styrs av ett stort antal lagar. Därför finns det ansvariga nämnder för olika ämnesområden, till exempel för skola, äldreomsorg och byggande. I Vadstena kommun har vi idag fem nämnder inklusive kommunstyrelsen.

Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige. I praktiken är det inte politiker utan tjänstemän som utför det dagliga arbetet i nämnderna.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter efter varje val.

Dokument nämndernas reglementen (pdf)

antagen-uppforandekod-kf-2016-03-23 (pdf, 151,79 KB)

Uppförandekod för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder