Nämnder

Kommunens verksamhet är mycket bred och styrs av ett stort antal lagar. Därför finns det ansvariga nämnder för olika ämnesområden, till exempel för skola, äldreomsorg och byggande. I Vadstena kommun har vi idag fem nämnder inklusive kommunstyrelsen.

Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige. I praktiken är det inte politiker utan tjänstemän som utför det dagliga arbetet i nämnderna.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter efter varje val.

I Vadstena kommun finns följande nämnder:

Dokument nämndernas reglementen (pdf)

huvudreglemente (pdf, 182,25 KB)

Huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder

kommunfullmaktiges-arbetsordning (pdf, 219,27 KB)

Arbetsordning för kommunfullmäktige

antagen-uppforandekod-kf-2016-03-23 (pdf, 151,79 KB)

Uppförandekod för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder

ks_2018_4-reviderat-reglemente-for-kommunstyrelsen-2018 (pdf, 292,63 KB)

Kommunstyrelsens reglemente

reglemente-for-kultur-och-utbildningsnamnden-antaget-av-kommunfullmaktige (pdf, 332,01 KB)

Kultur- och utbildningsnämndens reglemente

reviderat-reglemente-for-samhallsbyggnadsnamnden-2018 (pdf, 274,77 KB)

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente

socialnamndens-reglemente (pdf, 139,67 KB)

Socialnämndens reglemente

valnamndens-reglemente (pdf, 144,05 KB)

Valnämndens reglemente