Social jour

Utanför kontorstid, det vill säga kvällar, nätter och helger finns en social jour för all handläggning i sociala ärenden som är av akut karaktär.

Alla, privatpersoner eller myndigheter kan i akuta situationer kontakta sociala jouren för att få rådgivning eller hjälp med sociala problem. Vadstena kommun samverkar med sociala jouren i Linköping.

Sociala jouren kan nås på telefon 013-20 75 26 eller i brådskande fall via SOS alarm på telefon 112.

Sociala jouren hjälper till med följande om du har akut behov och inte kan vänta till nästkommande vardag:

  • Rådgivning – om du har personliga problem eller om du har problem inom familjen
  • Akuta anmälningar – om barn som far illa och om vuxna missbrukare
  • Praktisk hjälp – om du kommer i en situation då du till exempel saknar bostad för natten eller behöver hjälp vid psykisk eller fysisk sjukdom
  • Akut ekonomiskt stöd

Under kontorstid så kan du vända dig till individ- och familjeomsorgen för att få stöd och hjälp i akuta situationer.