Kommunfullmäktige 27 oktober

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-10-27
Anslaget sattes upp: 2021-11-02
Sista dag för överklagande: 2021-11-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson