Apotekshuset

1705
Rådmannen Anders Eriksson lät bygga huset som ett ståndsmässigt bostadshus.

1828
Den oljemålade fasadbeklädnaden av stående träpanel tillkom.

1830
I husets bottenvåning inrättades stadens apotek och gården ägdes av apoteksinnehavarna fram till 1930.

1865
De äldsta delarna av apotekets inredningen i masurbjörk byggdes.

1900-talet
I början av 1900-talet byggdes huset om. Det valmade tegeltaket ändras till nuvarande plåttak. Vinden inreddes, samtidigt som trapphuset mot gården byggdes till i tre våningar med öppna verandor i jugendstil.

1945
Vadstena kommun köpte byggnaden.

1947-1951
Den låga tillbyggnaden åt väster skapades 1947 och inredningen moderniseras delvis 1949–1951.

2014
Huset är idag apotek och bostadshus. Det är byggnadsminne och tillhör de äldre apotek som enligt överenskommelse mellan Apoteksbolaget och Riksantikvarieämbetet bevarar sin inredning.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)